Ga naar de inhoud

Collectieve klacht

Een aanvullend protocol bij het Herziene Europees Sociaal Handvest voorziet in de mogelijkheid een collectieve klacht in te dienen. Een collectieve klacht is een rechtsmiddel bij het ECSR tegen een schending van het Handvest. België heeft dit protocol ondertekend.

De Belgische sector voor personen met een handicap heeft twee keer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een collectieve klacht in te dienen: