Ga naar de inhoud

CAT-verslag

Het Verdrag tegen foltering voorziet in een internationaal controlesysteem. Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) heeft een actieve rol in dit systeem, die de levensomstandigheden en de behandeling van personen met een handicap ten opzichte van het gerecht in zijn verschillende aspecten kan verbeteren.

Het internationaal controlesysteem

Volgens het internationaal controlesysteem moeten de Staten die partij zijn om de vier jaar een verslag voorleggen aan het Comité tegen foltering (CAT). In dit verslag moeten de maatregelen worden uitgelegd die de Staat die partij is heeft genomen om zijn verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag te kunnen nakomen.

Het CAT baseert zich op dit verslag en op de alternatieve verslagen, onder andere afkomstig van het maatschappelijk middenveld, om voorstellen van algemene aard en/of aanbevelingen voor de Staat die partij is te publiceren.

Onderzoek van België door het CAT (2013)

Het CAT heeft het 3de verslag van België onderzocht tijdens zijn 51ste zitting, van 28 oktober tot 22 november 2013.

Link naar het 3de Belgisch verslag van 25 juli 2012:

Tijdens dezelfde zitting heeft het CAT ook rekening gehouden met het alternatief verslag van het BDF, opgesteld in samenwerking met de verschillende adviesraden voor personen met een handicap en neergelegd in september 2013.

Opmerkingen en aanbevelingen van het CAT voor België (2014)

Het CAT heeft zijn eindopmerkingen en zijn aanbevelingen op 3 januari 2014 kenbaar gemaakt.