Ga naar de inhoud

Alternatieve verslagen van Europese NGO's

Elke organisatie die aan een aantal voorwaarden voldoet, kan eventuele tekortkomingen in het veld melden aan de VN-experten. Al deze verslagen worden onderzocht door de experten die ze kunnen gebruiken om hun kennis te verrijken, een mening te vormen en uiteindelijk de Europese Commissie op specifieke punten te interpelleren. Veel organisaties hebben een verslag ingediend waarin de leefsituatie van mensen in de verschillende Europese landen en hun specifieke verwachtingen worden toegelicht.

Alternatieve verslagen van Europese NGO's - UNCRPD