Belgian Disability Forum

Access City Award 2015

Zoals ieder jaar hebben de Europese Commissie en het European Disability Forum (EDF) op 3 december de Access City Award toegekend, nu voor het jaar 2015.

 

62 candidaatsteden

In totaal hebben 62 steden van alle lidstaten zich in augustus 2014 ingeschreven, waaronder drie Belgische steden: Gent, La Louvière en Luik.

Belgische preselectie

In september had de Belgische jury, voorgezeten door het Belgian Disability Forum vzw (BDF), de kandidaturen op nationaal niveau geëvalueerd en twee kandidaten op Europees niveau voorgedragen, namelijk Gent en Luik, voor de kwaliteit van hun globaal toegankelijkheidsproject.

 

De Europese preselectie

De Europese jury, samengesteld uit toegankelijkheidsdeskundigen, heeft uiteindelijk 7 steden geselecteerd. De voorzitter van de jury, David Blunkett, heeft de niet-genomineerde steden aangespoord hun inzet vol te houden: hun inspanningen waren aanzienlijk, waardoor de keuze zeer moeilijk was. Kleine details hebben de doorslag gegeven bij de eindbeslissing.

 

Eindresultaat

De winnaar voor 2015 is de stad Borås in Zweden. De jury heeft het coherente project, namelijk een toegankelijke stad voor iedereen, zoals uitgewerkt door Borås, dat 66.000 inwoners telt, bijzonder op prijs gesteld. Het is ook zeer interessant vast te stellen hoe een relatief kleine stad erin slaagt indruk te maken op de jury met een beleid om hindernissen waarmee personen met een handicap dagelijks te maken hebben, weg te werken.

De vertegenwoordigster van de stad was trots op het resultaat, een eer die ze deelde met alle inwoners van Borås. Ze is ervan overtuigd dat de stad haar inspanningen voor een betere toegankelijkheid zal voortzetten.

Tweede plaats: Helsinki (Finland)

Derde plaats: Ljubljana (Slovenië)

De bijzondere vermelding voor de bebouwde omgeving en de openbare ruimten wordt toegekend aan Logroño (Spanje).

De bijzondere vermelding voor vervoer gaat naar Budapest (Hongarije).

De bijzondere vermelding voor de openbare diensten wordt gedeeld door Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg) en Arona (Spanje).

 

Diversiteit en gezamenlijke objectiven

In zijn conclusie zei Michel Servoz, Directeur-generaal voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, dat Europa vaak kritiek krijgt voor zijn gebrek aan eenheid. De European Access City Award is daarentegen een mooi voorbeeld van hoe diverse culturen en tradities elkaar vinden, zonder hun authenticiteit te verliezen, in het nastreven van een gemeenschappelijk doel, namelijk toegankelijkheid. Zowaar een mooi voorbeeld van wat het Europese project echt betekent!