Belgian Disability Forum

Access City Award 2013

De kandidaatsteden uit België

Op 5 september 2012, afsluitdatum van de inschrijvingen, hadden 99 steden van meer dan 50.000 inwoners uit 20 lidstaten van de Europese Unie zich ingeschreven voor de wedstrijd Access City Award 2013.

Voor België ging dat om de volgende steden (alphabetische volgorde):

 • Gent
 • Kortrijk
 • La Louvière
 • Leuven
 • Mons
 • Verviers
 

De Belgische jury

Net als bij de edities 2011 et 2012 heeft het BDF het voorzitterschap en het secretariaat van de Belgische jury van de Access City Award op zich genomen. De jury van Belgische experts die de Belgische projecten moet beoordelen bestaat uit:

 • Harry Geyskens, toegankelijkheidsexpert
 • Pierre Gyselinck, lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap
 • Luc Jansen, voorzitter van het Raadgevend Comité voor de Pensioensector, voorzitter van de Coordination des Associations de Seniors
 • Annick Ramboux, attachée aan de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap
 

Unanieme beslissing

Na een grondige evaluatie kwam de Belgische jury tot het volgende unanieme besluit:

 • Leuven als beste kandidaat voor de titel van Access City Award 2013
 • La Louvière als kandidaat voor de eervolle vermelding voor zijn globale benadering van het proactieve betrekken van personen met een handicap en senioren bij de beslissingsprocedures van de stad

De juryleden feliciteren alle Belgische kandidaatsteden met hun deelname. Hopelijk komen ze deze steden in Access City Award, editie 2014 weer tegen met een nog betere stedelijke toegankelijkheid!

 

Europese preselectie

Jammer genoeg vielen de twee Belgische inzendingen bij de Europese preselectie uit de boot. De genomineerde Europese steden zijn:

 • Berlin (DE)
 • Bilbao (ES)
 • Gdynia (PL)
 • Nantes (FR)
 • Pamplona (ES)
 • Stockholm (SE)
 • Tallaght (IE)
 

Eindresultaat

Het eindresultaat kennen we sinds maandag 3 december 2012. De laureaat werd tijdens de Europese week van de handicap uitgeroepen tot winnaar van de Access City Award 2013. En de winnaar is... Berlijn! (voor de volledige uitslag: zie rechts)

 .