Ga naar de inhoud

Aanbevelingen UN

In juli 2017 heeft het VN-Comité voor het wegwerken van de discriminatie ten aanzien van vrouwen Aanbeveling 35 goedgekeurd.

Deze aanbeveling bevat een groot aantal bepalingen die rechtstreeks en in het bijzonder betrekking hebben op vrouwen en jonge meisjes met een handicap: zij stelt het volgende aan de kaak

  • de medische behandelingen toegepast bij vrouwen en jonge meisjes met een handicap zonder enige vorm van toestemming, bijvoorbeeld gedwongen sterilisaties;
  • de vormen van voogdij en van het ontnemen van de rechtsbekwaamheid.

Het Comité vraagt ook dat de Staten mechanismen ter bescherming van vrouwen en jonge meisjes met een handicap uitwerken, met inbegrip van het afschaffen van de hindernissen in verband met communicatie, en voor hen nuttige informatie op het vlak van het eerbiedigen van hun rechten en van hun bestaansmiddelen verspreiden.

 

In november 2019 heeft het CEDAW-Comité zijn lijst met thema’s en vragen voorgelegd aan België ter voorbereiding van het 8ste verslag van de Belgische Staat.

Het BDF stelt tevreden vast dat vrouwen en meisjes met een handicap niet zijn vergeten. Er waren verschillende vragen over vrouwen en meisjes met een handicap, voornamelijk op het gebied van tewerkstelling (punt 15), opleiding (punt 14) en gezondheid, vooral met betrekking tot de statistieken over gesteriliseerde vrouwen met een handicap en de procedures voor het instemmen met sterilisatie (punt 19).

Verder verzoekt het Comité België om informatie over de genomen of geplande maatregelen om de bepalingen van het verdrag volledig in het nationale rechtsstelsel op te nemen, zodat ze rechtstreeks toepasbaar zijn voor de nationale rechtbanken.

 

Op 18/11/2020 heeft België zijn 8ste periodieke verslag bij het CEDAW-Comité ingediend, overeenkomstig artikel 18 van het Verdrag en volgens de vereenvoudigde indieningsprocedure van de verslagen.