Belgian Disability Forum

SP.A

Voor de SP.A merkt Nick Mouton op dat de Europese Unie globaal genomen zeer goede wetgeving en strategieën uitwerkt. De 2010-2020-strategie is daarvan een uitstekend voorbeeld. Maar ze moet nu concreet worden uitgevoerd.

Het probleem is dat er een groot verschil is tussen de teksten en de realiteit. Het alternatief verslag van het BDF heeft dat zeer goed aangetoond: het geeft weer wat er op het terrein – in de praktijk – werkelijk gebeurt, als repliek op het officiële verslag van België.

De Europese Unie moet een klimaat creëren dat gunstig is voor de integratie van personen met een handicap, een kader waarin alles mogelijk is. De Unie heeft de mogelijkheid om de nodige middelen te voorzien.

De situatie op het vlak van tewerkstelling is bijzonder moeilijk voor personen met een handicap: als de economie slecht draait, wie zijn dan de eerste slachtoffers? De zwaksten, waaronder veel personen met een handicap.

Op het vlak van armoedebestrijding is het van essentieel belang dat de tegemoetkomingen worden opgetrokken tot boven de armoedegrens.

Tot slot moeten de Europese subsidies beter worden beheerd en aangewend. Dat kan door te zorgen voor meer begeleiding en door de kleine structuren die hulp bieden aan personen met een handicap te versterken.