Belgian Disability Forum

Open VLD

Voor de open VLD legt Eva De Bleeker uit dat het programma van de open VLD een globaal programma is, voor alle overheidsniveaus. Een hoofdstuk ervan is gewijd aan personen met een handicap. Alle soorten toegankelijkheid hebben er een centrale plaats in gekregen.

Toegang tot werk is zeer belangrijk volgens de open VLD: een persoon die kan gaan werken, heeft een beter inkomen.

Ook de begeleiding van personen met een handicap is zeer belangrijk. De personen die hen bijstaan moeten een sociaal statuut krijgen.

Wat meer specifiek de Europese Unie betreft, haalt Eva De Bleeker drie belangrijke thema's aan: de concrete uitvoering van het UNCRPD, de opmaak van statistieken op basis waarvan het beleid kan worden uitgestippeld en handicap mainstreaming.

Tot slot is het op budgettair vlak niet alleen belangrijk dat er wordt bespaard, er moet ook worden geïnvesteerd in technologie, om te zorgen voor een betere toegankelijkheid en om jobs te creëren.