Belgian Disability Forum

N-VA

Voor de N-VA zegt Helga Stevens dat Europa socialer moet worden. Concreet wil dat zeggen dat de taart gebakken moet worden vooraleer ze verdeeld kan worden.

De N-VA vindt dat de Europese Unie de armoede moet bestrijden in alle lidstaten.

Voor personen met een handicap is de situatie moeilijker dan voor de rest van de bevolking. Ze worden regelmatig geconfronteerd met discriminatie. De unie moet het terrein stabiliseren voor hen. Opgelet echter: Europa moet zorgen voor een kader, maar het is aan de lidstaten om de wetgeving uit te voeren.

Tot slot moet werk worden gemaakt van de "EU accessibility act". Die past volledig in het kader van het vrij verkeer. En dat geldt voor alle aspecten van toegankelijkheid: zo moet bijvoorbeeld ook het internet toegankelijk worden gemaakt.