Belgian Disability Forum

MR

Voor de MR beklemtoont Louis Michel dat de inhoud van het UNCRPD van essentieel belang is voor een liberaal. Er moet immers gezorgd worden voor gelijke rechten voor idereen.

De Europese Unie heeft het UNCRPD geratificeerd en alle lidstaten hebben zich akkoord verklaard met de inhoud ervan. Het probleem is dat vele landen, ook Europese landen, internationale verdragen ratificeren en er zich vervolgens niet aan houden.

Op dat vlak zal het mechanisme van Copenhagen zijn nut bewijzen. Het omvat een boordtabel voor de controle en de uitvoering van het Handvest van de grondrechten. Op basis van het mechanisme van Copenhagen zal de uitvoering van het UNCRPD grondig moeten worden onderzocht.

Op budgettair vlak zijn de bezuinigingsmaatregelen die de Europese Unie vraagt niet goed, want ze worden blind toegepast. De heer Michel is voorstander van goed omkaderde bezuinigingsmaatregelen.

In domeinen zoals handicap zijn investeringen absoluut noodzakelijk, ook wanneer begrotingsdiscipline nodig is.