Belgian Disability Forum

Groen

Voor Groen wijst Bart Staes erop dat Groen en Ecolo dezelfde standpunten hebben: beide fracties werken samen. Het programma van Groen is dus ook een transversaal programma.

De ontwikkeling van een beleid voor de integratie van personen met een handicap Europees niveau is niet mogelijk zonder de ontwikkeling van een economisch beleid.

Het Europees beleid is thans echter te veel gericht op besparingen. Een beleid kan niet enkel op basis van besparingen worden opgebouwd.

Er zijn investeringen nodig, in het bijzonder in domeinen zoals handicap, armoedebestrijding en toegankelijkheid.

Het UNCRPD is een interessant instrument voor de oriƫntatie van het beleid op nationaal en internationaal niveau.

Om af te ronden, vestigt hij de aandacht op een zekere inertie vanwege de Europese Unie om personen met een handicap vooruit te helpen. Hij vermeldt in het bijzonder de niet-discriminatieverordening die al jaren op tafel ligt. Volgens hem is het belangrijk dat ze zo snel mogelijk in werking treedt.