Belgian Disability Forum

Ecolo

Voor Ecolo legt Saskia Bricmont uit dat haar partij geen specifiek programma voor elk beleidsniveau wenste voor te leggen, maar wel een transversaal programma, dat duidelijk toont dat Ecolo een globaal maatschappelijk project heeft.

Dat maatschappelijk project is inclusief. Ecolo vindt dat de omgeving moet worden aangepast aan ieders leefsituatie en niet andersom. De maatschappij moet toegankelijk zijn voor iedereen.

Opdat iedereen aan de maatschappij zou kunnen deelnemen, is het belangrijk te zorgen voor een fatsoenlijk inkomen en dus ook voor toegang tot werk.

Soms is het nodig dat iemand op de hulp van anderen kan rekenen. De maatschappij moet die hulpverleners bijstaan in hun taak.

In een democratie is het van essentieel belang dat iedereen zijn stemrecht kan uitoefenen. Alles moet in het werk worden gesteld om alle burgers de kans te geven om met kennis van zaken hun stem uit te brengen.

Haar conclusie: het programma van Ecolo leunt sterk aan bij het Memorandum van het BDF.