Belgian Disability Forum

cdH

Voor de cdH merkt Antoine Tanzilli op dat het beleid ten aanzien van personen met een handicap niet altijd gelijklopend wordt beoordeeld, naargelang het wordt geanalyseerd vanuit juridisch oogpunt of vanuit het oogpunt van de mensen op het terrein.

Er moet gestreefd worden naar een Europa met meer solidariteit, om het zinvoller te maken. Het Europa dat vaak bekritiseerd wordt, zou meer impulsen moeten geven en bijvoorbeeld een gewaarborgd minimumloon moeten vastleggen, …

De cdH legt de klemtoon op 3 thema's:

  • Inclusie moet vertrekken vanuit de ontwikkeling van de zelfredzaamheid van de persoon op de woonplaats die hij zelf kiest.
  • Burgerparticipatie op alle niveaus: deelname aan het sociaal, cultureel, sportief, economisch, … leven.
  • Inclusief onderwijs. Op dit vlak heeft België het moeilijk om uit een model te treden waarin het een van de pioniers was, namelijk het bijzonder onderwijs. De betrokkenen moeten de kans krijgen om te kiezen tussen het bijzonder onderwijs en het gewoon onderwijs.