Belgian Disability Forum

CWPH

Naam

Commission Wallonne des Personnes Handicapées

 

Bevoegdheidsniveau

Materies waarvoor het Waals Gewest bevoegd is.

 

Samenstelling

15 effectieve leden en 15 plaatsvervangende leden benoemd door de Waalse Regering voor een duur van 5 jaar (05/06/2009-05/06/2014)

 

Doelstellingen

  • adviezen of verslagen voorleggen aan de Conseil wallon de l'action sociale et de la santé inzake handicap en in het kader van de bevoegdheden van het Waals Gewest;
  • de Waalse Regering, op haar verzoek, technische adviezen voorleggen;
  • de Conseil wallon de l'action sociale et de la santé adviezen op eigen initiatief voorleggen.
 

Welk partnerschap?

Het BDF raadpleegt de CWPH voordat het zich op Europees niveau uitspreekt over onderwerpen waarvoor het Waals Gewest bevoegd is, zoals in 2010 het geval was voor de volgende dossiers:

  • Deelname van personen met een handicap aan het openbare leven
  • EU 2020-Strategie
 

Contactgegevens

België

Tel.: +32(0)81 32 72 91
Fax.: +32(0)81
e-mail : catherine.danis@spw.wallonie.be

 

Contactpersoon

Mevrouw Emilie Desmet, Voorzitster

 .