Belgian Disability Forum

CCBFPH

Naam

Conseil Consultatif Bruxelloise Francophone de l'aide aux personnes et de la santé - Section personne handicapée

 

Bevoegdheidsniveau

Materie die behoort tot het domein van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Franse Gemeenschapscommissie of Commission communautaire française (COCOF)

 

Samenstelling

De CCBFPH telt 24 effectieve leden en 24 vervangers:

  • 6 vertegenwoordigers van de bevoegde instanties
  • 4 vertegenwoordigers van de werknemers uit de sector
  • 8 vertegenwoordigers van de gebruikers of het doelpubliek
  • 6 leden in hun hoedanigheid van expert
 

Doelstellingen

  • de CCBFPH brengt advies uit aan het College van de COCOF over alle kwesties i.v.m. personen met een handicap
  • de CCBFPH brengt zijn advies uit op eigen initiatief ofwel op vraag van het College
  • het advies van de CCBFPH is vereist voor de ontwerpen van decreet en hun uitvoeringsbesluiten en ook wanneer een norm het verkrijgen van een advies vanwege een raadgevend orgaan voorschrijft voor een dienst of centrum erkend door het College
  • de CCBFPH handelt altijd vanuit de bekommernis van een zo groot mogelijke inclusie voor personen met een handicap
 

Welk partnerschap?

Het BDF raadpleegt altijd eerst het CCBFPH voor het zich op Europees vlak uitspreekt over thema's die tot de regionale bevoegdheid van de COCOF behoren. Dat gebeurde in 2010 voor de volgende dossiers:  

  • Deelname van personen met een handicap aan het openbare leven
  • Europese Strategie 2020
 

Contactgegevens

Paleizenstraat 42
1030 BRUSSEL
België

Tel.: +32(0)2 800 82 03
Fax.: +32(0)2 800 81 22
e-mail :

 

Contactpersoon

Madame Thérèse Kempeneers-Foulon, Présidente

 
 .