Belgian Disability Forum

Bureau

Het bureau van het Belgian Disability Forum (BDF) bestaat uit:

  • Pierre Gyselinck, voorzitter
  • Gisèle Marlière, algemeen secretaris
  • Thérèse Kempeneers-Foulon, ondervoorzitter
  • Nathalie Vandenbroucke, ondervoorzitter
  • Philippe Bodart, penningmeester

Het BDF is vast lid van het European Disability Forum (EDF):

  • De voorzitter zetelt in de algemene vergadering
  • De algemeen secretaris is lid van het bestuursorgaan

De standpunten van het BDF tijdens vergaderingen van instanties van het EDF worden bepaald in de vergadering van het bureau in de week die voorafgaat aan de vergadering van het EDF

 .