Ga naar de inhoud

Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg (AGW)

De Raad telt 2 commissies:

  1. de Commissie voor Gezondheidszorg
  2. de Commissie voor Welzijnszorg

De Commissie voor Welzijnszorg omvat een bureau en een specifieke afdeling voor instellingen en diensten voor sociale dienstverlening.

 

Bevoegdheidsniveau

Materies waarvoor de overheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd is, namelijk de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC):

 

Samenstelling

Het bureau van de Commissie voor Welzijnszorg bestaat uit de voorzitter en ondervoorzitters van de afdeling voor instellingen en diensten voor sociale dienstverlening.

De afdeling is samengesteld uit:

  • vertegenwoordigers van de inrichtende machten van de centra en diensten,
  • vertegenwoordigers van het personeel,
  • vertegenwoordigers van gebruikers,
  • deskundigen die niet tot de voornoemde categorieën behoren.
 

Doelstellingen

Elke afdeling heeft de opdracht adviezen te verstrekken over aangelegenheden die de sector aanbelangen, ofwel op eigen initiatief, ofwel op verzoek van de bevoegde leden van het Verenigd College.

Deze adviesbevoegdheid reikt verder dan het gewoon onderzoek van voorstellen of ontwerpen, aangezien de afdeling vrij is om intern debatten te voeren over kwesties waarvoor ze bevoegd is.

De bureaus kunnen eveneens, op eigen initiatief of op verzoek van het Verenigd College, adviezen uitbrengen over elke aangelegenheid die tot de bevoegdheid van meerdere afdelingen behoort.

 

Welk partnerschap ?

Het BDF raadpleegt de Commissie voor Welzijnszorg vooraleer het een standpunt inneemt op Europees niveau over onderwerpen waarvoor de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) op gewestelijk niveau bevoegd is. Dit was het geval voor de volgende dossiers:

  • Deelname van personen met een handicap aan het openbare leven (2010)
  • Alternatief verslag van het BDF over de uitvoering van het UNCRPD (2014)
  • Europese strategie inzake personen met een handicap (2020)
 

Contactgegevens

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Belliardstraat 71, bus 1
1040 Brussel
Tel.: +32 (0)2 502 60 01
Formulier: https://www.ccc-ggc.brussels/nl/contact

 

Meer weten