skip to content

ICCPR report

The International Treaty (ICCPR) provides for an international control system. The Belgian Disability Forum vzw (BDF) plays an active role in this system, which can contribute to improving the living conditions of people with disabilities.

The international control system

Under the international control system, a UN Human Rights Committee composed of 18 independent experts is elected by secret ballot at the meeting of the States Parties to the ICCPR. This is a four-year renewable mandate.

De Staten die partij zijn bij het IVBPR moeten, telkens wanneer het Mensenrechtencomité dit vraagt, een verslag bezorgen aan het Comité. Dit verslag moet uitleggen welke maatregelen de Staat neemt om zijn uit het IVBPR voortvloeiende verplichtingen te vervullen en welke vooruitgang werd geboekt met betrekking tot het genot van rechten.

Het Comité voor de mensenrechten baseert zich op het verslag en op de alternatieve verslagen die met name door het middenveld worden ingediend, om alle algemene opmerkingen die het nodig acht over te maken. Het kan deze opmerkingen ook naar het Economisch en Sociaal Comité van de VN sturen.

Onderzoek van België door het Comité voor de mensenrechten (2016)

In maart 2016 heeft het BDF het “Standpunt van de verenigingen en adviesraden die de personen met een handicap vertegenwoordigen” gecoördineerd en naar het Mensenrechtencomité gestuurd in het kader van de cyclus 2016 van de opvolging van de slotbemerkingen van het Mensenrechtencomité aan de Belgische Staat op 18 november 2010:

Het Mensenrechtencomité onderzocht het 5de verslag van de Belgische Staat tijdens zijn 117de sessie (20 juni – 15 juli 2016).

Link naar de Lijst met punten opgesteld vóór de indiening van het zesde periodieke verslag van België: