Ga naar de inhoud

UPO - Universeel Periodiek Onderzoek

Het Universeel Periodiek Onderzoek (UPO) werd ingevoerd bij de Resolutie 60/251 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Deze Resolutie, die op 15 maart 2006 werd goedgekeurd, lag aan de basis van de oprichting van de Raad voor de rechten van de mens.

Het UPO is een totaal uniek proces waarbij de realisaties van alle VN-lidstaten op het gebied van de mensenrechten worden geanalyseerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Comité voor de rechten van de mens.

Het heeft tot doel de situatie van de mensenrechten in elk van de 193 lidstaten van de Verenigde Naties te verbeteren door iedere Staat de gelegenheid te geven de maatregelen voor te stellen die hij heeft genomen om de mensenrechten op zijn grondgebied te verbeteren en om zijn verplichtingen ter zake na te komen.

Het resultaat van ieder onderzoek is een « einddocument » met aanbevelingen voor de onderzochte Staat, die hij zal moeten uitvoeren vóór het volgend onderzoek.

Het UPO is een volledige cyclus met 3 sleutelfasen:

  • Het onderzoek van de situatie van de mensenrechten in het onderzocht land
  • De uitvoering van de geformuleerde aanbevelingen en van de verbintenissen die de onderzochte Staat vrij is aangegaan, tussen twee onderzoeken (4 of 5 jaar)
  • De balans van de uitvoering van deze aanbevelingen en verbintenissen en van de opvolging van de situatie van de mensenrechten in het land sedert het vorig onderzoek. Deze balans dient als uitgangspunt voor de volgende onderzoeksperiode

Resolutie 60/251 - oprichting van de Raad voor de rechten van de mens - UPO (15/03/2006)