Ga naar de inhoud

IVRK: de tekst

 

Het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK) bestaat uit 54 artikelen.

Het BDF wil in het bijzonder de aandacht vestigen op de volgende artikelen:

 

 • 1: De definitie van een kind: een mens jonger dan 18 jaar ...
 • 2: Non-discriminatie
 • 3: Het prioritair belang van het kind
 • 4: De verbintenis van de Staten die Partij zijn om de rechten die door het Verdrag inzake de rechten van het kind worden beschermd, ten uitvoer te leggen
 • 6: Het recht van het kind om te leven, te overleven en zich te ontwikkelen
 • 12: Het recht van het kind om zijn of haar mening te geven en de garantie dat daarmee rekening wordt gehouden
 • 13: Het recht van het kind om een uitdrukkingswijze naar keuze te gebruiken (mondeling, schriftelijk, artistiek, ...)
 • 16: Het recht op privacy
 • 18: Het recht om door de ouders opgevoed te worden. De overheid moet ouders daarbij zo nodig ondersteunen.
 • 19: Bescherming van het kind tegen alle vormen van geweld, misbruik en verwaarlozing
 • 20: Bescherming van kinderen die van hun gezinsomgeving zijn beroofd
 • 22: Bescherming en bijstand van vluchtelingenkinderen
 • 23: Volwaardig en fatsoenlijk leven voor kinderen met een handicap: waardigheid, autonomie en actieve deelname aan het gemeenschapsleven
 • 28: Het recht op onderwijs
 • 29: Het doel van het onderwijs
 • 31: Het recht op spel, rust en ontspanning
 • 41: Toepassing van de gunstigste bepaling: indien de wetten van een land de rechten van het kind beter beschermen dan de artikelen van het Verdrag inzake de rechten van het kind, zijn het de nationale wetten die van toepassing zijn 

In de presentatie van de artikelen hierboven is het basisidee van verschillende artikelen overgenomen. Wat de rechten betreft, is het natuurlijk de volledige tekst van de artikelen die van toepassing. U vindt deze in de volgende pdf:

IVRK: integrale tekst