Ga naar de inhoud

IVBPR: De tekst

Het Internationaal Verdrag inzake de burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) bevat 6 delen en 53 artikelen. Het waarborgt het gelijke recht van mannen en vrouwen om alle burgerrechten en politieke rechten te genieten die in het IVBPR vermeld staan.

De belangrijkste beschermde rechten zijn:

 • 1: het recht van alle volken op zelfbeschikking en hun recht om vrij te beschikken over hun natuurlijke rijkdommen en hulpbronnen
 • 6: het recht op leven
 • 7: het verbod op foltering en wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing
 • 8: het verbod op slavernij en dwangarbeid
 • 9: het recht op vrijheid en onschendbaarheid en het verbod of willekeurige vrijheidsberoving.
 • 10: menselijke en waardige behandeling van personen die van hun vrijheid zijn beroofd
 • 14: de gelijkheid voor de rechtbanken en gerechtshoven
 • 15: het principe van de niet-retroactiviteit van de wet
 • 16: recht om als persoon te worden erkend voor de wet
 • 17: recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • 18: recht op vrijheid van denken, geweten en godsdienst
 • 19: vrijheid van mening en meningsuiting en de voorwaarden waaronder deze vrijheid kan worden beperkt.
 • 20: verbod op oorlogspropaganda en het op het propageren van op nationaliteit, ras of godsdienst gebaseerde haatgevoelens
 • 21: erkenning van het recht op vreedzame vergadering
 • 22: recht op de vrijheid van vereniging, met inbegrip van het recht vakverenigingen op te richten
 • 23: recht om een gezin te stichten
 • 25: recht om deel te nemen aan de behandeling van openbare aangelegenheden, te stemmen en verkozen te worden door middel van algemeen en gelijkwaardig kiesrecht
 • 26: recht op gelijkheid voor de wet
 • 27: culturele rechten van etnische, religieuze of lingu├»stische minderheden