Ga naar de inhoud

CAT : de tekst

Het Verdrag tegen foltering bevat 3 delen en 33 artikelen in totaal. Het verplicht de Staten die partij zijn:

  • alle passende maatregelen te nemen om foltering te voorkomen en te bestraffen;
  • personen die van hun vrijheid zijn beroofd te beschermen tegen inbreuken op hun psychische en morele integriteit.

Het Verdrag definieert foltering als zijnde « elke daad waarbij pijn of hevige, fysieke of mentale leed opzettelijk wordt toegebracht aan een persoon om onder andere van hem of van een derde persoon inlichtingen of bekentenissen te bekomen, om hem te straffen voor een daad dat hij of een derde persoon heeft gesteld of waarvan hij wordt verdacht, om hem te intimideren of onder druk te zetten of om een derde persoon te intimideren of onder druk te zetten, of om gelijk welke andere reden op basis van een vorm van gelijk welke discriminatie, wanneer dergelijke pijn of leed wordt toegebracht door een overheidspersoon of gelijk welke andere persoon die officieel handelt of op zijn aansporing of met zijn uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming. Deze term is niet van toepassing op pijn of leed uitsluitend het gevolg van rechtmatige sancties, eigen aan deze sancties of veroorzaakt door deze sancties. » (artikel 1)