Ga naar de inhoud

Conseil consultatif bruxellois francophone de l’aide aux personnes et de la santé, Section « Personnes handicapées » (CCBFPH)

Brusselse Franstalige Adviesraad voor Personen met een Handicap

Bevoegdheidsniveau

Materie die behoort tot het domein van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Franse Gemeenschapscommissie of Commission communautaire française (COCOF):

 

Samenstelling

De CCBFPH telt 24 effectieve leden en 24 vervangers:

 • 6 vertegenwoordigers van de bevoegde instanties
 • 4 vertegenwoordigers van de werknemers uit de sector
 • 8 vertegenwoordigers van de gebruikers of het doelpubliek
 • 6 leden in hun hoedanigheid van expert
 

Doelstellingen

 • De CCBFPH brengt advies uit aan het College van de COCOF over alle kwesties i.v.m. personen met een handicap.
 • De CCBFPH brengt zijn advies uit op eigen initiatief ofwel op vraag van het College.
 • Het advies van de CCBFPH is vereist voor de ontwerpen van decreet en hun uitvoeringsbesluiten en ook wanneer een norm het verkrijgen van een advies vanwege een raadgevend orgaan voorschrijft voor een dienst of centrum erkend door het College.
 • De CCBFPH handelt altijd vanuit de bekommernis van een zo groot mogelijke inclusie voor personen met een handicap.
 

Welk partnerschap?

Het BDF raadpleegt altijd eerst het CCBFPH voor het zich op Europees vlak uitspreekt over thema's die tot de regionale bevoegdheid van de COCOF behoren. Dat gebeurde voor de volgende dossiers:  

 • Deelname van personen met een handicap aan het openbare leven (2010)
 • Alternatief verslag van het BDF over de uitvoering van het UNCRPD (2014)
 • Europese strategie inzake personen met een handicap (2020)
 

Contactgegevens

Paleizenstraat 42
1030 Brussel
Tél.: +32 (0)2 800 82 03
E-mail: secretariat.CCPH@spfb.brussels

 

Contactpersoon

Michel Magis - Voorzitter