Ga naar de inhoud

Commission Wallonne de la Personne Handicapée (CWPH)

Waalse Commissie voor Personen met een Handicap

Bevoegdheidsniveau

Materies waarvoor het Waals Gewest bevoegd is:

 

Samenstelling

15 effectieve leden en 15 plaatsvervangende leden benoemd door de Waalse Regering voor een duur van 5 jaar.

 

Doelstellingen

  • Adviezen of verslagen voorleggen aan de Conseil wallon de l'action sociale et de la santé inzake handicap en in het kader van de bevoegdheden van het Waals Gewest.
  • De Waalse Regering, op haar verzoek, technische adviezen voorleggen.
  • De Conseil wallon de l'action sociale et de la santé adviezen op eigen initiatief voorleggen.
 

Welk partnerschap?

Het BDF raadpleegt de CWPH voordat het zich op Europees niveau uitspreekt over onderwerpen waarvoor het Waals Gewest bevoegd is, zoals het geval was voor de volgende dossiers:

  • Deelname van personen met een handicap aan het openbare leven (2010)
  • Alternatief verslag van het BDF over de uitvoering van het UNCRPD (2014)
  • Europese strategie inzake personen met een handicap (2020)
 

Contactgegevens

Avenue Gouverneur Bovesse 100
5100 Namur (Jambes)

Tel.: +32 (0)81 32 72 63

 

Contactpersoon

Pauline Delbascourt - Secretariaat