Ga naar de inhoud
Belgian Disability Forum

VN-aanbevelingen

Op vrijdag 3 oktober 2014 heeft het Comité voor de rechten van personen met een handicap van de VN zijn analyse van de Belgische uitvoeringsmodaliteiten voor het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD) aan de Belgische regering bezorgd.

In 21 aanbevelingen toont het Comité de Belgische beleidsmakers in welke domeinen zij dringend vooruitgang moeten boeken voor een betere inclusie van personen met een handicap in de Belgische maatschappij.

 

Belangrijke aanbevelingen

Op zich is elke aanbeveling belangrijk voor België. Het Belgian Disability Forum (BDF) wil evenwel de volgende elementen uitlichten, wegens hun "strategisch" belang:

  • Opmaak van een strategisch "handicapplan" (§ 6)
  • Participatie van personen met een handicap in de besluitvormingsprocessen die voor hen van belang zijn (§ 10)
  • Noodzaak om op beleidsniveau te beschikken over bruikbare statistieken en gegevens (§ 43)
  • Evolutie naar inclusief onderwijs (§ 37)
  • Invoering van een mechanisme voor de ondersteuning van gezinnen met kinderen met een handicap (§ 35)
  • Zorgen voor hulp bij het nemen van beslissingen (§ 24)
  • Uitwerken van een dwingende planning inzake toegankelijkheid (§ 22)
  • Garanderen van het recht op tewerkstelling (§ 39)
  • Uitwerken van een strategie met het oog op de sensibilisering voor de inhoud van het UNCRPD (§ 18 et 20)
 

Werk aan de winkel

Er is nog veel te doen : de verschillende regeringen van de federale België moeten nu rekening houden met de aanbevelingen bij de ontwikkeling van de aktieplannen die vallen onder hun bevoegdheden.

Er is ook werk aan de winkel voor de verenigingen die personen met een handicap vertegenwoordigen en de adviesraden. Met de aanbevelingen als stok achter de deur kunnen ze de federale regering en der regeringen van de deelstaten aansporen om de geest van het Verdrag te volgen.

Het Comité verwacht het volgende Tussentijds verslag van België tegen 2 augustus 2019... Die deadline is minder veraf dan hij lijkt : er is nog enorm veel te doen in de tussentijd.