Ga naar de inhoud
Belgian Disability Forum

UPO-verslag

De situatie van België werd onderzocht tijdens de 24ste zitting van de Raad voor de rechten van de mens, die in januari 2016 heeft plaatsgehad.

In juni 2015 heeft het BDF, in samenwerking met de verschillende adviesorganen, een alternatief verslag voor de VN-deskundigen opgemaakt en gecoördineerd.

Hij heeft bijzonder de nadruk gelegd op:

  • mainstreaming van de handicap op verschillende gebieden en op zijn concrete gevolgen: de deelname van het maatschappelijk middenveld, de nieuwe wetgevingen en de noodzaak te beschikken over bruikbare statistische gegevens
  • onderwijs en de daaraan verbonden uitdagingen, zowel in het gewoon als in het gespecialiseerd onderwijs, met inbegrip van het aanleren van de gebarentaal, de opleiding van het onderwijzend personeel, de overgang van de school naar het arbeidsmilieu, de toegang tot informatie en het gebrek aan onderwijs
  • de tewerkstelling van personen met een handicap in de openbare, de privé- en de beschutte sector
  • de levensstandaard en de toegang tot dezelfde rechten voor iedereen, ongeacht de leeftijd (redelijk inkomen, gesubsidieerde hulp en betaalbare en aangepaste huisvesting)
  • de aanhoudende problemen wat betreft de ontoegankelijkheid van de vervoersmiddelen en van de openbare gebouwen