Ga naar de inhoud
Belgian Disability Forum

SDG's: Rapport

De Staten volgen de uitvoering van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling vrijwillig op. Zij beslissen zelf of zij een vrijwillig rapport voorstellen op de vergadering van de Staten.

Vrijwillig rapport van België

België heeft besloten een vrijwillig rapport op de bijeenkomst voor te stellen, die plaatsvindt van 10 tot 19 juli 2017. België komt op 18 juli 2017 aan de beurt.

Het rapport van België werd opgesteld door het Federaal Instituut voor duurzame ontwikkeling, onder het voorzitterschap van de Eerste Minister.

 

Analyse van het BDF

Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) kon commentaar over het vrijwillig rapport van België doorgeven. Gezien de krappe spreektijd moest het zeer beknopt zijn. Het BDF heeft zijn commentaar aan de Verenigde Naties bezorgd.

Het werd ook verdedigd door de vertegenwoordigers van het European Disability Forum (EDF) die van 10 tot 19 juli 2017 in New York waren.

 

Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) heeft zijn commentaar ook aan de Eerste Minister bezorgd, samen met de gedetailleerde analyse waarop het zich gebaseerd heeft.