Ga naar de inhoud
Belgian Disability Forum

HESH : Verslag

Controlesysteem

Het herzien Europees Sociaal Handvest (HESH) legt een controlesysteem vast voor de vorderingen bij het uitvoeren van de mensenrechten door de Staten die Partij zijn.

Dit controlesysteem verloopt in cycli van een jaar. Elke cyclus betreft een deel van de thema's die behandeld worden in het Herziene Europees Sociaal Handvest.

Elke Staat die Partij is, moet een jaarverslag bezorgen aan het Europees Comité voor sociale rechten (ECSR) met uitleg over de manier waarop de rechten die dat jaar aan bod komen worden uitgevoerd in die staat.

 

10e verslag van België over de uitvoering van het HESH

In 2015 diende België zijn 10e verslag in over de uitvoering van het HESH met betrekking tot tewerkstelling, opleiding en gelijke kansen.

 

Commentaar van het BDF en van de Adviesraden

Het controlesysteem biedt het maatschappelijk middenveld ook de mogelijkheid het ECSR commentaar over het officiële verslag van de Staat te bezorgen.

In samenwerking met de verschillende adviesraden op het federale niveau en dat van de deelstaten heeft het BDF een commentaar over het 10e verslag van België aangevat, gecoördineerd en ingediend.

 

Aanbevelingen van het ECSR aan de Belgische Staat

Op grond van het verslag van de Staat en het commentaar van het maatschappelijk middenveld zal het ECSR aanbevelingen bezorgen aan de betrokken Staat.

De Staten die Partij zijn, verbinden zich ertoe de beginselen uit het Handvest na te leven en de aanbevelingen van het ECSR te volgen. Niettemin gaat het wel degelijk om "aanbevelingen". Zij zijn dus niet bindend.

Toch hebben de aanbevelingen van het Europees Comité voor sociale rechten een impact op het imago: geen enkele regering krijgt graag internationale aanbevelingen die haar tekortkomingen aan het licht stellen.