Ga naar de inhoud
Belgian Disability Forum

BDF Alternatief verslag

Op 20 februari 2014 aanstaande zal het Belgian Disability Forum vzw (BDF) officieel zijn alternatief verslag overhandigen aan het Expertencomité van het VN-verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap...

 
laten we samen het alternatief verslag van het BDF op het tafel van de Verenigde Naties neerleggen
 

Het resultaat van een ruime samenwerking

Het alternatief verslag van het BDF is het resultaat van een ruime samenwerking. 18 verenigingen die personen met een handicap vertegenwoordigen en 4 federale en regionale adviesraden hebben bijgedragen tot de samenstelling ervan.

Het aantal leden van organisaties dat aldus aan het BDF participeert bedraagt 250 000. Het alternatief verslag van het BDF behandelt aldus de levensomstandigheden van een groot deel van de personen met een handicap in België.

Alle mogelijke handicapsituaties konden aan bod komen. Dankzij de samenwerking met 4 adviesraden kon er op een realistische manier rekening worden gehouden met de beleidscontext waarbinnen de vele aspecten van de realiteit van de handicap zich situeren.

Gedurende het ganse verloop van het opstellen, heeft het BDF zich beroepen op de deskundigheid van het European Disability Forum en van de International Disability Alliance.

 

Een snapshot van de levenssituatie van personen met een handicap

Het verzamelen van de gegevens over de levenssituatie van personen met een handicap ging werkelijk van start op 7 april 2011 en liep formeel ten einde op 14 juni 2013.

Het resultaat van die 27 maanden werk is een « snapshot » van de levenssituatie van de personen met een handicap in ons land. Het is de ideale aanvulling op het officiële verslag dat België indiende eind juli 2011: het ware leven als tegengewicht voor een koel en zakelijk ideaal van wetten en reglementen.

 

21 aanbevelingen

De 22 partners hebben grondig werk geleverd. Op grond van de vaststellingen in het alternatief verslag hebben ze 21 aanbevelingen opgesteld, besproken en onderhandeld.

Ze zullen deze aanbevelingen ook overmaken aan het Expertencomité van de VN op 20 februari 2014, opdat de experten er inspiratie in zullen vinden bij het opstellen van aanbevelingen voor de Belgische Staat voor een volledigere en grondigere implementatie van de inhoud van het VN-verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap.

 

Het alternatief verslag van het BDF, een werkinstrument voor België

Het BDF en al zijn partners zijn inderdaad de overtuiging toegedaan dat de verschillende parlementen op de hoogte moeten zijn van de verwachtingen van de personen met een handicap.

Ze willen bekomen dat parlementsleden hun initiatiefrecht en invloed gebruiken om de integrale participatie van de personen met een handicap in de Belgische samenleving te verzekeren.

In de loop van de 4e week van februari zal een BDF-delegatie de bureaus van de federale, regionale en gemeenschapsparlementen ontmoeten om hun het alternatief verslag van het BDF te overhandigen en hun de verwachtingen van de personen met een handicap te verduidelijken op het vlak van hun respectieve bevoegdheden.

De volgende afspraken zijn gemaakt:

  • De Kamer : 25/02/2014
  • Vlaams Parlement : 25/02/2014
  • Brussels Parlement : 26/02/2014
  • Waals Parlement : 12/03/2014