Ga naar de inhoud
Belgian Disability Forum

NVHVG

Naam

Nationale Vereniging voor Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten

 

Doelstellingen

  • hulp bieden aan personen met een mentale handicap
  • promoten en beschermen van de rechten van personen met een mentale handicap
  • een unieke benadering ontwikkelen en aanhouden voor de bescherming van de rechten van personen met een mentale handicap en hun familie
  • de personen met een mentale handicap beschermen op het niveau waar de bevoegdheden van de federale overheid (rechtspositie, tegemoetkomingen, sociale zekerheid) spelen
  • alle relevante wetgeving op de verschillende overheidsniveaus opvolgen en verzamelen
  • de acties van de verschillende gemeenschaps- en/of gewestgebonden verenigingen coördineren
  • actief Europese en internationale relaties aangaan en onderhouden
 

Contactgegevens

NVHVG vzw
Albert Giraudlaan 24
1030 Brussel
België
Tel.: +32(0) 2 247 28 29
Fax: +32(0)2 219 90 61
e-mail: secretariaat@nvhvg.be
e-mail: thomas.dabeux@anahm.be

 

Contactpersoon

Mevrouw Thérèse Kempeneers-Foulon, Secretaris-generaal

 

Meer over:

 .