Ga naar de inhoud
Belgian Disability Forum

Collectieve klacht

Tegen de Belgische Staat ingediend door de Internationale Federatie voor de Mensenrechten

Op dinsdag 13 december 2011 heeft de Internationale Federatie voor Mensenrechten een collectieve klacht ingediend tegen België bij het Europees Comité voor Sociale Rechten te Straatsburg wegens het schenden van de artikelen 13 tot en met 16, evenals het artikel 30 van het herziene Europees Sociaal Handvest.

Al vele jaren klagen meerdere ouderverenigingen in gans België het tekort aan opvang en begeleiding aan voor hun kinderen met een handicap met een grote ondersteuningsnood. Zij zijn verontwaardigd dat er geen hulp geboden wordt aan de meest kwetsbaren in onze maatschappij en eisen van de Belgische overheden dat ze hun engagementen nakomen zoals afgesproken in de internationale akkoorden.

Reeds in 2007 hebben verenigingen uit de drie regio's van het land zich verbonden in het Manifest van de burger om het schandaal van het te kort aan plaatsen aan te kaarten bij de media en de politieke wereld. Ze eisten met de grootste spoed het toepassen van gepaste oplossingen: dagopvang, woonopvang, kortverblijf en kwaliteitsdiensten die een onafhankelijk leven mogelijk maken.

Sindsdien hebben die verenigingen de overheden er verschillende keren aan herinnerd hoe dringend hun noden waren, de families en dat hun
angst steeds toeneemt voor dé vraag Wat na de dood van de ouders? Men kan niet anders dan vaststellen dat ondanks de vele beloften er heel weinig vooruitgang te merken is, wat een gebrek aan de juiste prioriteiten aantoont.

Het is daarom dat de Internationale Liga voor Mensenrechten, gelet op de inertie van de publieke overheden en de klaarblijkelijke schending van de fundamentele rechten van de betrokken personen, besloten hebben om een juridische actie in te leiden tegen de Belgische Staat :

  • Wegens het gebrek aan effectieve toegang tot sociale en medische hulpverlening, tot de sociale diensten, en opvang en verblijf,
  • Wegens de schending van het recht op autonomie, de sociale integratie en de deelname aan het gemeenschapsleven,
  • Wegens het gebrek aan sociale, juridische en economische bescherming en bescherming tegen armoede en sociale uitsluiting

Deze actie gaat uit van de Liga voor Mensenrechten en 16 verenigingen, die in de drie Belgische regio's de personen met een handicap met grote ondersteuningsnood en hun families vertegenwoordigen.

 

Pers contacten

  • Alexis Deswaef - Voorzitter van de Liga voor Mensenrechten (LVM): 0475/57 57 00
  • Cinzia Agoni - Woordvoerder van de GAMP : 0476/94 65 18