Ga naar de inhoud
Belgian Disability Forum

Gelijke kansen

Om zijn 10-jarig bestaan te vieren, startte het European Disability Forum (EDF) in 2006 een petitie met de vraag dat de Europese Unie een wetgeving zou uitvaardigen tegen elke vorm van discriminatie tegenover personen met een handicap, en zou verzekeren dat meer dan 50 miljoen burgers met een handicap volledig geïntegreerd zouden worden in de Europese maatschappij. Deze petitie leverde 1 300 000 handtekeningen op!

Sindsdien heeft de Europese Commissie een ontwerprichtlijn uitgewerkt, waarover onderhandeld wordt op het niveau van de EU-Raad.

Er wordt hier regelmatig over gediscussieerd op intergouvernementeel niveau, evenwel zonder concrete vooruitgang.

Het BDF begrijpt dat dergelijke discussies heel moeilijk zijn, maar vindt dat de personen met een handicap en hun representatieve organisaties op zijn minst correcter geïnformeerd moeten worden over het vervolg en, idealiter, betrokken worden bij het proces, zoals trouwens bepaald is in het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ...

 .