Ga naar de inhoud
Belgian Disability Forum
 

Alternatieve verslagen van het BDF

Het maatschappelijk middenveld heeft de mogelijkheid om met het Comité voor de rechten van personen met een handicap (de Comité) te overleggen over de inhoud van het verslag van de lidstaat waartoe het behoort, en dit volgens het door het Comité vastgestelde tijdschema. Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) neemt elke gelegenheid te baat om het Comité te informeren over de levenssituatie van personen met een handicap in België via de zogenaamde "alternatieve verslagen".  

11/02/2019 : Alternatief Verslag nr. 2-3 van het BDF

Het Alternatief Verslag nr. 2-3 van het BDF werd op 11 februari 2019 aan het Comité voorgelegd. Het bestaat uit een reeks vragen die het BDF als suggestie aan het Comité heeft voorgelegd om aan de Belgische Staat te stellen met het oog op het opstellen van het Verslag nr. 2-3 van België. Dit Verslag nr. 2-3 zal in juli 2020 door België aan het Comité worden voorgelegd.

2019-04-15-UNCRPD-Rap-Alt-BDF-Indiening-mbt-België-NL

De voorbereiding en opstelling van het Alternatief Verslag nr. 2-3 van het BDF vond plaats van oktober 2018 tot februari 2019 tijdens vier werkvergaderingen van het opvolgingscomité van het Alternatief Verslag. Het opvolgingscomité bestaat uit vertegenwoordigers van de 18 organisaties die lid zijn van het BDF en van de 4 adviesraden voor personen met een handicap op het niveau van de federale overheid en de deelstaten.

Op 28 en 29 maart 2019 was een delegatie van het BDF aanwezig op het VN-hoofdkwartier in Genève om de leden van het Comité de inhoud van het Alternatief Verslag nr. 2-3 uit te leggen.

20/02/2014 : Alternatief Verslag nr. 1 van het BDF

Het Alternatief Verslag nr. 1 van het BDF werd op 20 februari 2014 aan het Comité voorgelegd. Dit was een 284 pagina's tellend basiswerk dat een momentopname was van de levenssituatie van mensen met een handicap in België. Het is de concrete aanvulling op de inhoud van het eerste periodieke verslag dat de Belgische Staat in juli 2011 aan het Comité heeft voorgelegd.

2014-02-20-alternatief-verslag-belgian-disability-forum.pdf

Van 7 april 2011 tot en met 14 juni 2013 was het Alternatief Verslag nr. 1 van het BDF voorbereid en vervolgens opgesteld. Dit vereiste 33 vergaderingen van het Opvolgingscomité van het Alternatief Verslag. Daarin zaten vertegenwoordigers van de 18 organisaties die lid zijn van het BDF en van de 4 adviesraden die destijds op het niveau van het federale België en de deelstaten bestonden.

Op 14 april 2014 was een delegatie van het BDF aanwezig op het VN-hoofdkwartier in Genève om de leden van het Comité de krachtlijnen van het Alternatief Verslag van het BDF voor te stellen.

 

Op 18/09/2014 was een delegatie van de BDF op het VN-hoofdkwartier in Genève voor de "constructieve dialoog" tussen het Comité en België over het eerste periodieke verslag van België.

Het eerste Alternatief Verslag van het BDF, ook een instrument voor België

Het eerste Alternatief Verslag van het BDF was niet alleen een document voor het Comité voor de rechten van personen met een handicap. Het werd ook gebruikt in vergaderingen met de parlementen van de deelstaten van het federale België.

Het was de wens van het BDF en van zijn partners dat de parlementariërs gebruik zouden maken van hun bevoegdheid om voorstellen te lanceren voor een volledige participatie van mensen met een handicap in de Belgische samenleving.

vergaderingen vonden plaats op de volgende datums: